Τετάρτη 6 Δεκεμβρίου 2017

Ο Vincent Descombes για τον Καστοριάδη - Vincent Descombes on Castoriadis

Συνέντευξη με τον Vincent Descombes που προβλήθηκε πρώτη φορά την 2η ημέρα του Συνεδρίου, Σάββατο 2 Δεκεμβρίου 2017.

Interview with Vincent Descombes, which was screened for the first time on the 2nd day of the Conference, on Saturday December 2nd 2017.

Entretien avec Vincent Descombes, qui a été projeté pour la première fois le 2ème jour du Colloque, le samedi 2 décembre 2017.


vimeo:
Descombes on Castoriadis

youtube:
Descombes on Castoriadis


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου