Κυριακή 15 Οκτωβρίου 2017

Μαγνητοσκοπημένη συνέντευξη με τον Vincent Descombes (θα προβληθεί στο Συνέδριο) -Video interview with Vincent Descombes (will be presented at the Conference)Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, θα προβληθεί συνέντευξη που μας παραχώρησε ο Vincent Descombes στον χώρο του Γαλλικού Ινστιτούτου της Αθήνας. Ο Γάλλος στοχαστής μάς μίλησε για τη σχέση του με το καστοριαδικό έργο, αλλά και για τον σύγχρονο μηδενισμό και την Ευρώπη που αναζητά την ταυτότητά της.
Σκηνοθεσία: Λουκάς Παλαιοκρασάς
Συνέντευξη: Μάρα Κτενά
Προετοιμασία ερωτήσεων: Αλέξανδρος Σχισμένος, Γιάννης Κτενάς.
Ιδιαίτερες ευχαριστίες στην κυρία Mireille Voyatzi από το IFA.

During the conference, an interview of Vincent Descombes, filmed in the French Institute of Athens, will be screened. The French thinker referred to his relation with Castoriadis’ work, as well as to the contemporary nihilism and a Europe in search for an identity.
Director: Lucas Oldwine
Interview: Mara Ktena
Questions: Alexandros Schismenos, Yannis Ktenas
Special thanks to Mrs Mireille Voyatzi of IFA.