Δευτέρα, 6 Νοεμβρίου 2017

Ενημέρωση - Update

Ενημέρωση: 

Λόγω της μεγάλης συμμετοχής στο συνέδριο, ανακοινώνουμε ότι στο πρόγραμμα προστέθηκε ακόμη μία ημέρα, η 1/12/2017. Έτσι, οι εργασίες του συνεδρίου θα ξεκινήσουν από το απόγευμα της Παρασκευής 1ης Δεκεμβρίου. Σύντομα θα αναρτηθεί και το αναλυτικό πρόγραμμα με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες.

Update:

Due to the large participation in the conference, we are announcing that  one more day was added to the programme, 12/1/2017. Thus, the proceedings of the conference will start from Friday afternoon on 1st December. The final programme, with all the necessary information will soon be posted.

Communication:
En raison de la grande participation à la conférence, nous annonçons qu'un jour de plus, le 1/12/2017, a été ajouté au programme. Ainsi, les travaux de la conférence vont commencer vendredi le 1er décembre après-midi. Le programme définitif, avec toutes les informations nécessaires, sera affiché prochainement.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου